Zápisky z hodin – literatura

1. ročník

PRACOVNÍ LIST - literární druhy a žánry

 1. Podstata a fce umělecké literatury
 2. Členění literatury
 3. Literární druhy
 4. Struktura literárního díla
 5. Nejstarší slovesné projevy
 6. Starověké orientální literatury prezentace
 7. Bible
 8. Biblické příběhy
 9. Antická literatura
 10. Antická literatura II → rozbor Médeia
 11. Antika - helénistické období, římská literatura
 12. Středověká literatura
 13. Středověká literatura II
 14. Staroslověnské písemnictví
 15. Latinské písemnictví
 16. Počátky česky psané literatury
 17. Literatura doby Karlovy I
 18. Literatura doby Karlovy II → rozbor Nová rada
 19. Předchůdci Husovi
 20. Jan Hus - život
 21. Jan Hus - dílo, Husitská literatura
 22. Chelčický, Šašek
 23. Renesance obecně, Italská renesance
 24. Francouzská renesance
 25. Španělská renesance
 26. Anglická renesance → rozbor Romeo a Julie

Opakujeme: Starověké orientální literatury
Opakujeme: Bible
Opakujeme: Antická literatura
Opakujeme: Středověká literatura v Čechách
Opakujeme: Husitská literatura

2. ročník

 1. Latinsky píšící humanisté
 2. Česky píšící humanisté
 3. Baroko
 4. Světové baroko
 5. Domácí barokní literatura
 6. Exilová barokní literatura
 7. J. A. Komenský - vybraná díla
 8. Oficiální, lidová a pololidová tvorba
 9. Klasicismus
 10. Osvícenství
 11. Preromantismus
 12. Vznik a periodizace národního obrození
 13. 1. fáze národního obrození
 14. 2. fáze národního obrození
 15. 3. fáze národního obrození
 16. K. J. Erben + Kytice → rozbor Kytice
 17. J. K. Tyl
 18. Romantismus
 19. K. H. Mácha
 20. Máj → rozbor Máj
 21. Anglický romantismus → rozbor Rozum a cit
 22. Francouzský romantismus → rozbor Chrám Matky boží
 23. Německý, polský a maďarský romantismus
 24. Ruský romantismus → rozbor Evžen Oněgin
 25. Realismus
 26. Přechodné období
 27. Ruský realismus → rozbor Revizor
 28. Francouzský realismus → rozbor Otec Goriot → rozbor Zabiják → rozbor Kulička
 29. Anglický a polský realismus
 30. Božena Němcová - život
 31. Božena Němcová - dílo → rozbor Babička → rozbor V zámku a v podzámčí
 32. Karel Havlíček Borovský - život
 33. Karel Havlíček Borovský - dílo → rozbor Král Lávra
 34. Májovci
 35. Májovci II
 36. Jan Neruda → rozbor Povídky malostranské
 37. Ruchovci a lumírovci
 38. Vrchlický, Sládek → rozbor Noc na Karlštejně
 39. Zeyer, Čech, Arbes
 40. Kritický realismus
 41. Historický realismus → rozbor Filosofská historie → rozbor Lucerna
 42. Generace Národního divadla → rozbor Maryša

Opakujeme - Český humanismus
Opakujeme - Baroko
Opakujeme - Klasicismus, osvícenství, preromantismus
Opakujeme - 1.–3. fáze národního obrození
Opakujeme - Romantismus
Opakujeme - Realismus
Opakujeme - Němcová, Havlíček
Opakujeme - Májovci, ruchovci, lumírovci

3. ročník

 1. Atmosféra konce 19. století
 2. Impresionismus
 3. Symbolismus → rozbor Jáma a kyvadlo
 4. Prokletí básníci → rozbor Obraz Doriana Graye
 5. Manifest České moderny
 6. J. S. Machar, A. Sova
 7. O. Březina
 8. F. X. Šalda
 9. Básníci kolem Moderní revue
 10. Buřiči - Gellner, Dyk, Toman → rozbor Krysař
 11. Buřiči - Šrámek, Neumann
 12. Petr Bezruč → rozbor Slezské písně
 13. Světová lit. 1. pol. 20. stol.
 14. Kubismus
 15. Futurismus
 16. Dadaismus
 17. Expresionismus, civilismus
 18. Surrealismus
 19. Legionářská literatura
 20. Jaroslav Hašek
 21. 1. světová válka ve světové literatuře → rozbor Na západní frontě klid → rozbor Petr a Lucie → rozbor Sbohem, armádo! a Stařec a moře
 22. Experimentální próza mezi válkami
 23. Světová literatura mezi válkami - USA → rozbor O myších a lidech
 24. Světová literatura mezi válkami - Francie → rozbor Malý princ
 25. Světová literatura mezi válkami - Německo
 26. Pražská německá literatura I
 27. Pražská německá literatura II
 28. Proletářská literatura → rozbor Těžká hodina
 29. Poetismus → rozbor Edison
 30. Halas, Holan, Závada
 31. Český expresionismus
 32. Demokratický proud - K. Čapek → rozbor R. U. R. → rozbor Válka s mloky
 33. Demokratický proud - J. Čapek, Poláček, Bass → rozbor Bylo nás pět
 34. Psychologická próza → rozbor Petrolejové lampy
 35. Imaginativní próza → rozbor Markéta Lazarová → rozbor Rozmarné léto
 36. Levicově zaměřená próza → rozbor Nikola Šuhaj loupežník
 37. Katolická próza
 38. Ruralismus
 39. České divadlo 1. poloviny 20. století

Opakujeme: Impresionismus, symbolismus, dekadence
Opakujeme: Česká moderna
Opakujeme: Buřiči
Opakujeme: Kub-, futur-, dada-, civil-, expresion-, surreal-ismus
Opakujeme: Legionářská literatura, 1. světová válka ve světové literatuře
Opakujeme: Meziválečná světová próza
Opakujeme: Expresionismus, demokratický proud
Opakujeme: Česká meziválečná próza

4. ročník

 1. Reakce na válku → rozbor Hlava XXII
 2. Existencialismus → rozbor Cizinec
 3. Rozhněvaní mladí muži
 4. Beat generation → rozbor Kvílení
 5. Neorealismus
 6. Nový román
 7. Postmoderna → rozbor Jméno růže
 8. Magický realismus
 9. Absurdní literatura → rozbor Audience
 10. Významní autoři 2. pol. 20. stol. → rozbor Pán much
 11. Významní autoři 2. pol. 20. stol. II
 12. Literatura s prvky sci-fi → rozbor 1984 → rozbor Společenstvo prstenu → rozbor Harry Potter o kámen mudrců
 13. Vývoj české literatury po roce 1945
 14. Osobnosti české poválečné poezie
 15. Skupina 42
 16. Česká poezie 60. let → rozbor Blues pro bláznivou holku
 17. Válka jako trauma
 18. Lustig, Frýd → rozbor Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 19. Otčenášek, Aškenazy → rozbor Romeo, Julie a tma
 20. Moderní představitelé historické prózy → rozbor Kladivo na čarodějnice → rozbor Údolí včel
 21. Vladimír Páral → rozbor Mladý muž a bílá velryba
 22. Bohumil Hrabal → rozbor Ostře sledované vlaky
 23. Ota Pavel → rozbor Zlatí úhoři
 24. Milan Kundera → rozbor Nesnesitelná lehkost bytí
 25. Josef Škvorecký → rozbor Zbabělci
 26. Ivan Klíma
 27. Ludvík Vaculík, Pavel Kohout
 28. Vladimír Škutina, Eva Kantůrková
 29. Světové drama 2. poloviny 20. století
 30. Absurdní drama
 31. Divadla malých forem → rozbor České nebe → rozbor Povídky Šimka a Grossmanna

Opakujeme - Umělecké směry po 2. světové válce
Opakujeme - Oficiální proud
Opakujeme - Páral, Hrabal, Kundera, Škvorecký