Pravopisné jevy

Soubory obsahují vysvětlení pravopisného jevu, cvičení na ověření získaných znalostí a řešení.
Čerpáno z Internetové jazykové příručky a webu Moje čeština.

1. Shoda přísudku s podmětem jednoduchým
2. Shoda přísudku s podmětem několikanásobným
3. Složitější případy shody přísudku s podmětem
4. Skloňování zájmena já
5. Psaní předložek s, z
6. Předpony s-, z-, vz-
7. Vyjmenovaná slova po B
8. Vyjmenovaná slova po F
9. Vyjmenovaná slova po L
10. Vyjmenovaná slova po M
11. Vyjmenovaná slova po P
12. Vyjmenovaná slova po S
13. Vyjmenovaná slova po V
14. Vyjmenovaná slova po Z
15. Psaní n, nn
16. Psaní zájmen ona, náš a váš
17. Přídavná jména zakončená na -icí, -ící
18. Skloňování číslovky dva, oba
19. Velká písmena - zásady a obecné názvy
20. Velká písmena - jména živých bytostí
21. Psaní ú, ů
22. Pozůstatky dvojného čísla (rukama X rukami)
23. Psaní uvozovek
24. Psaní číslovek
25. Koncovky přídavných jmen -ovi, -ovy
26. Psaní bě, bje, pě, vě, vje
27. Podstatná jména s koncovkou životnou i neživotnou
28. Psaní slov přejatých
29. Sloveso být v podmiňovacím způsobu
30. Spřahování, psaní spřežek