Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Gellner, František

Po nás ať přijde potopa

- sbírka vyjadřuje pocity hnusu ze soudobé společnosti

- je (na tu dobu) značně provokativní, obsahuje např. sexuální motivy, motivy opovržení společností

- lyrickým mluvčím je muž-alkoholik zhnusený vším a každým

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Po nás ať přijde potopa