Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Giono, Jean

Muž, který sázel stromy

Vypravěč putoval k Nízkých Alpách ve Francii, byl červen. Kraj byl opuštěný, jen v dálce zahlédl pastýře ovcí, a tak k němu zamířil. Pastýř vzal vypravěče k sobě domů, dal mu napít a najíst a dovolil mu přenocovat. 

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Muž, který sázel stromy