Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Fitzgerald, Francis Scott

Podivuhodný případ Benjamina Buttona

Roku 1860 se prezidentovi obchodu s železářským zbožím Rogeru Buttonovi narodil prvorozený syn. Rodinný lékař i sestry v nemocnici byli zděšeni a nechtěli panu Buttonovi vysvětlit, proč se mu narodil asi sedmdesátiletý stařík s šedivými vousy. 

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Podivuhodný případ Benjamina Buttona