Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Voskovec, Jiří; Werich, Jan

Balada z hadrů

Čtyři chudí se baví o své situaci. Přichází k nim hlídač, který vyžaduje klid, a student s kradenou šunkou. Student ostatní seznamuje s verši básníka Villona. Vchází herec s rancem kostýmů. Herec se převléká za purkmistra, student za Villona.

Drama
Přílohy: Rozbor díla – Balada z hadrů