Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Šrámek, Fráňa

Modrý a rudý

Píšou mi psaní – lyrický subjekt obdržel dopis, že má rukovat. On, ačkoli je anarchista, jde odhodlaně do boje (schéma AABBCC) Poslušně prosím, šavličko – voják promlouvá ke své šavli...

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Modrý a rudý