Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Heller, Joseph

Hlava XXII

Celá kniha nemá jednu časovou a dějovou linii, jde o složení mnoha příhod a absurdních situací, se kterými se během své služby Yossarian dostal do kontaktu. Příběh začíná zvolna, s ironií a satirou, postupně se však stupňuje vážnost problémů.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Hlava XXII