Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Havel, Václav

Audience

Hra začíná Vaňkovým příchodem do Sládkovy kanceláře, protože Sládek chce s Vaňkem mluvit. Sládek nalije Vaňkovi pivo a dlouho spolu rozmlouvají, nebo spíš Sládek mluví k Vaňkovi, který jen stručně a zdvořile odpovídá.

Drama
Přílohy: Rozbor díla – Audience