Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Ginsberg, Allen

Kvílení

Výpověď o „generaci zničené šílenstvím“, která se za pomoci drog, alkoholu a orientální filosofie a hudby snažila uniknout z amerického pekla.

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Kvílení