Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Fulghum, Robert

Opravdová láska

Kniha se skládá z dopisů a vyprávění lidí, kteří Fulghumovi svěřili svůj příběh o seznámení, a textů, které napsal sám Robert Fulghum. Kniha je rozdělena do tematických celků, každý je uveden autorovou statí, následují zaslané a vyslechnuté příběhy

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Opravdová láska