Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Franková, Anna

Deník Anny Frankové

Anne píše do malého zápisníku, který viděla za výlohou obchodu a dostala od otce ke třináctým narozeninám, dopisy své smyšlené kamarádce Kitty. 12. června 1942 začala psát o tom, že je židovského původu a její rodina se brzy chystá uchýlit do bezpečného úkrytu, aby unikla koncentračnímu táboru.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Deník Anne Frankové