Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Beckett, Samuel

Čekání na Godota

Estragon (zvaný též Gogo) sedí u venkovské cesty a nejde mu zout bota. Přichází Vladimír (zvaný též Danda), vyzvídá, kde Estragon byl, a konstatuje, že je dobře, že se vzájemně znají. Estragon se konečně zuje a Vladimír vypráví o evangelistech, aby oběma ukrátil čas. Estragon chce odejít, ale Vladimír ho zastaví, vždyť tu přece čekají na Godota. Má přijít v sobotu po práci ke stromu, ale ani jeden z mužů si není jistý, zda je sobota. Při čekání se pohádají a uvažují nad oběšením na stromě. 

Drama
Přílohy: Rozbor díla – Čekání na Godota