Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Erben, Karel Jaromír

Kytice

Kytice měla posilovat víru v lepší budoucnost národa. Přínos do literatury spočívá ve dvou základních ohledech sbírky: v její promyšlené komponovanosti a etičnosti.

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Kytice