Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Eco, Umberto

Jméno růže

Příběh je vyprávěn starým benediktýnem Adsem, který sepisuje události, jichž byl za svého mládí svědkem. Děj se odehrává v hornoitalském benediktýnském klášteře, kam dorazil se svým učitelem františkánem, někdejším inkvizitorem Vilémem z Baskervillu roku 1322. V klášteře má dojít k bratrské diskuzi o tom, zda vlastnil Ježíš váček s penězi nebo nikoli. Během pobytu se však dějí záhadné vraždy, které má vyřešit Vilém a Adso.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Jméno růže