Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Shakespeare, William

Zkrocení zlé ženy

Lord spatří spícího Vykuka a vymyslí potměšilý žertík – přenesou ho na zámek a až se vzbudí, všichni na něj budou hrát, že je šlechtic. Herci, kteří právě přišli do kraje, se chopí rolí. Vykuk je překvapený, ale brzy své postavení přijímá.

Drama
Přílohy: Rozbor díla – Zkrocení zlé ženy