Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Bass, Eduard

Lidé z maringotek

Proslov hraběte D´Ascensons-Létardais

Hrabě vypráví svým přátelům o své velké lásce, herečce Lianě. Je přesvědčen, že ho milovala, ale raději se provdala za jiného, aby ho netrápila.

Vyprávění hráče na xylofon

Jeho otec si usmyslel, že syna naučí hrát na xylofon. Byla to senzace a hrál po celém světě, ale když mu bylo 25, objevila se krásná xylofonistka a on přišel o zakázky. 

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Lidé z maringotek