Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Šolochov, Michail

Osud člověka

Vypravěč cestuje do šedesát kilometrů vzdálené vsi, cestou přebrodí řeku a na druhém břehu potkává bývalého vojáka, řidiče jako on, s asi šestiletým chlapcem. Společně čekají na pramici a voják zatím vypráví o svém životě.
Brzy se oženil a našel si hodnou ženu Irinu, se kterou měl dvě dcery a syna. Nežili si špatně, postavili malý domek, ale on musel narukovat. 

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Osud člověka