Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Barbusse, Henri

Oheň

Román Oheň není románem v pravém slova smyslu. Děj tvoří 24 samostatných kapitol – příběhů. Některé na sebe navazují, ale mohly by být i samostatné. Autor knihu věnoval svým padlým kamarádům z mužstva. Vypravěčem příběhů je sám autor, účastník války bojující na frontě proti Němcům, takže kniha připomíná deník. Jednotlivé kapitoly nemají hlavního hrdinu, každá se zaměřuje na jiného vojáka nebo situaci.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Oheň