Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Diderot, Denis

Jeptiška

Hlavní hrdinkou je asi dvacetiletá Zuzana Simoninová, která píše dopisy jistému markýzi de Croismare a žádá ho o pomoc. V dopisech mu vypráví, co všechno dosud zažila.
Zuzana vyrůstala se dvěma sestrami, ale odmalička cítila, že ji má matka nejméně ráda. Matka jí prozradila, že není dcerou svého otce, a proto jí nepřísluší dědictví. Rodina usoudila, že pro Zuzanu bude nejlepší, když vstoupí ve svých sedmnácti letech do kláštera.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Jeptiška