Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Cimrman, Jára (Smoljak, Ladislav; Svěrák, Zdeněk)

Vyšetřování ztráty třídní knihy

První část se skládá z odborných seminářů:
Druhý liptákovský nález – profesor Čepelka uvádí diváky do problematiky Jára Cimrman a jeho pedagogická činnost. Hovoří o tom, jak překopal 14 arů Cimrmanovy zahrady, ale nenašel zde vůbec nic.
Osobní vzpomínka dr. Svěráka – doktor Zdeněk Svěrák se chlubí, jak si v Cimrmanově domku všimnul vrzajícího prkna.

Drama
Přílohy: Rozbor díla – Vyšetřování ztráty třídní knihy