Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Cervantes y Saavedra, Miguel

Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha

V kraji Mancha žil asi padesátiletý šlechtic Quijada, který miloval rytířské romány. Přečetl všechny, které kdy byly napsány, až se z toho zbláznil. Přejmenoval se na dona Quijota, svého koně pojmenoval Rosinant a vyvolil si svou milou, ženu ze sousední vsi – Dulcineu z Tobosa.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha