Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Zeyer, Julius

Radúz a Mahulena

Sluha Radovid našel svého pána Radúze po dvou dnech pátrání. Radúz spal na louce v zemi krále Stojmíra. Vyprávěl Radovidovi, co se mu stalo – zabil bílého jelena a pak viděl tři dívky, z nichž jedna plakala. Radúz se dal na útěk. Radovid mu nyní radil, aby co nejrychleji opustili louku a vrátili se do své země, do Magury. 

Drama
Přílohy: Rozbor díla – Radúz a Mahulena