Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Sládek, Josef Václav

Zvony a zvonky

Věnování – poděkování maminkám, rým střídavý

Zvony a zvonky – o různých typech zvonů, rým sdružený

Paleček – popis chlapce, rým sdružený

Okáč – popis děvčete, rým sdružený

Jaro – o jaru, rým přerývaný
...

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Zvony a zvonky