Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Camus, Albert

Cizinec

Děj začíná smrtí Mersaultovy matky, která umírá ve starobinci. Mersault přijíždí do Alžíru a noc stráví u její rakve. Následující den se odehrává pohřeb, na kterém ze sebe Mersault nevydá ani trochu lítosti. Po pohřbu se Mersault vrací domů. Stále je v knize psáno o velikém panujícím horku. Po návratu domů se Mersault setkává s Marií, bývalou kamarádkou z práce...

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Cizinec