Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Feuchtwanger, Lion

Židovka z Toleda

Žid Ibrahim ibn Ezra ze Sevilly, kterému je přes 50 let, se rozhoduje, zda jít do riskantního podniku a půjčit velké finance španělskému králi Donu Alfonsovi v Toledu. Znamenalo by to vrátit se do svého rodného domu a moci vyznávat židovskou víru, a tak Ibrahim neváhá.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Židovka z Toleda