Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Vaculík, Ludvík

Sekyra

V ději se střídá vypravěč − syn a vypravěč – otec, autor dopisů z Persie a deníkových zápisků. Místy je problematické odlišit, který mluvčí právě hovoří a ve které z několika časových rovin se nacházíme.

Vypravěč – syn, jehož pasáže převládají, mluví o svém mládí a dětství. 

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Sekyra