Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Wilde, Oscar

Šťastný princ a jiné pohádky

Šťastný princ

Ve městě stála zlatá socha prince. Socha měla srdce a chtěla pomoci ke štěstí všem lidem. Malý ptáček, vlaštovka, už chtěl odlétnout do teplých krajin, ale na princovo přání zůstal. Kloval z povrchu sochy prince drahé kameny a plátky zlata, nosil je lidem v nouzi a do tepla odletět nestihl. Socha prince už byla celá šedá, její krása byla pryč, na podstavci ležel mrtvý ptáček… radní rozhodli, že musí být socha stržena.

Slavík a růže

Slavík letěl kolem studentova okna a zaslechl, jak student touží po rudé růži, kterou by daroval dívce. Ta řekla, že s ním ním bude tancovat, jen pokud jí přinese právě tuto květinu...

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Šťastný princ a jiné pohádky