Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Seifert, Jaroslav

Píseň o Viktorce

Báseň je rozdělena do sedmi zpěvů. Každý zpěv má 3 x 5 (15) rýmovaných slok po 4 verších + dvě sloky psané menším písmem a nerýmované (4 a 3 verše) vybočující z příběhu.

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Píseň o Viktorce