Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Poe, Edgar Allan

Jáma a kyvadlo a jiné fantastické povídky

Příběh je o člověku, který byl odsouzen k smrti za blíže neurčený čin. Byl uvězněn v málo osvětlené cele, uprostřed které se rozkládala velká jáma. Při bližším prozkoumávání cely do ní málem spadl.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Jáma a kyvadlo a jiné fantastické povídky