Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Poe, Edgar Allan

Havran

Muž v horečce klímá ve svém pokoji a čte si o dívce Lenoře. Lenora byla jeho milenkou, která zemřela. Čtení ho uklidňuje. Když se ozve zaťukání, lekne se. Domnívá se, že je to nějaký pozdní host, otevře dveře, ale za nimi nikdo nestojí.

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Havran