Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Petiška, Eduard

Staré řecké báje a pověsti

Prométheus žil sám, ale protože se cítil osamělý, vymodeloval z hlíny a dešťové vody prvního člověka a bohyně Athéna mu vdechla duši. Lidé se množili a žili si bezstarostně, Prométheus je naučil pracovat a později, protože to neuměli a Zeus si to přál, i obětovat bohům.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Staré řecké báje a pověsti