Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Pavel, Ota

Zlatí úhoři

Nejdražší ve střední Evropě – povídka z předválečného období; maminka toužila podívat se k moři, ale rodina nikdy nenašetřila tolik peněz. Když už měli něco naspořeno, tatínek Leo dostal tip od doktora Václavíka na rybník, ve kterém žijí ohromní kapři. Tatínek se tam jel podívat, viděl jednoho vypaseného kapra, a rybník okamžitě koupil.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Zlatí úhoři