Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Pavel, Ota

Jak jsem potkal ryby

Koncert - Ota vzpomíná na své první setkání s rybářem Karlem Proškem, který lovil ryby pro vrchnost.

Černá štika – Otovi bratři Hugo a Jiří nechtěli nejmladšího sourozence brát mezi sebe, a tak mohl jen z povzdálí sledovat, jak loví.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Jak jsem potkal ryby