Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Orwell, George

1984

Winston začíná mít pochyby. Začíná nevěřit Velkému Bratrovi a rozhodne se tedy psát  si deník. Ačkoli ví, že zákony neexistují, je si vědom, že kdyby ho Ideopolicie našla, bude při nejlepším odveden na několik let do pracovního tábora, v horším, ale pravděpodobnějším případě, by ho čekala smrt.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – 1984