Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Borovský, Karel Havlíček

Tyrolské elegie

Borovského dílo popisuje jeho cestu do rakouského Brixenu v devíti zpěvech.

V prvním zpěvu Borovský promlouvá k měsíci v Brixenu.

(Nejsem zdejší, můj měsíčku!/ Toť znáš podle křiku;/ neutíkej, nejsem „treu und bieder“,/  jsem zde ve cviku.)

Druhý zpěv vypráví o...

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Tyrolské elegie