Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Neruda, Jan

Povídky malostranské

Pan Ryšánek a pan Schlegl – příběh o dvou starších pánech, kteří se už 11 let nebaví kvůli ženě, kterou ba milovali. Přesto spolu usedají den co den k jednomu stolu v Hostinci U Štajniců. Kvůli jejich mužské neoblomné cti si ani jeden nemůže odsednout jinam.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Povídky malostranské