Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Moliére

Lakomec

Děti Harpagona, Eliška a Kleant, se domlouvají, jak říct otci, že mají partnery; Eliška sluhu Valéra a Kleant dívku Marianu. Otec jim však sděluje, že se chce oženit s dívkou Marianou a Elišku chce provdat za padesátníka Anselma.

Drama
Přílohy: Rozbor díla – Lakomec