Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Kundera, Milan

Žert

S Ludvíkem se setkáváme už jako se zahořklým mužem. Přijel po dlouhé době do svého rodiště, malého moravského města, a vzpomíná tu na doby před deset lety. Na lidových slavnostech, které se tu konají, potkal Ludvík Helenu Zemánkovou a zjistil, že je to manželka jeho dávného přítele Pavla Zemánka. Rozhodne se ji svést, aby se mu pomstil.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Žert