Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Kryl, Karel

Kníška Karla Kryla

- ve sbírce se objevují básně milostné, převažuje politická poezie

- básně jsou ve sbírce seřazeny do tematických celků (vedle sebe jsou básně o dívkách, o válce, o Srpnu 1968), ale jednotlivé oddíly nejsou nijak označeny

- písňové texty jsou proloženy několika bezejmennými krátkými básněmi, po básni vždy následuje jeden z linorytů z cyklu Ruka (celkem 10)

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Kníška Karla Kryla