Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Körner, Vladimír

Údolí včel

Malý Ondřej si hraje, zatímco probíhá svatba jeho otce s mladinkou nevěstou. Matka mu zemřela před čtyřmi lety, ale chlapec se s tím ještě nesmířil. Nové matce, která je jen o málo starší než on, přinesl květiny, pod něž schoval netopýry.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Údolí včel