Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Komenský, Jan Amos

Labyrint světa a ráj srdce

Poutník – vypravěč prochází alegorickým městem. V tomto městě je Brána života (zrození), Brána rozchodu (místo, kde je člověku přiděleno životní poslání), velké náměstí a šest ulic, v nichž žije 6 stavů – rodiny, řemeslníci, učenci, duchovní, vládci a vojáci.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Labyrint světa a ráj srdce