Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Jirotka, Zdeněk

Saturnin

Vypravěč se rozhodne, že si najme sluhu. Netuší však, že se jeho život rázem změní. Zprvu mu galantní sluha Saturnin oznámí, že ho odstěhoval na loď a jeho starý byt prodal. Později se k nim nastěhuje teta se synem Miloušem, kterých se sluha zbaví mávnutím ruky. Tím začíná vlna nevšedností.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Saturnin