Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Hrabal, Bohumil

Postřižiny

Novela začíná citátem Gustava Flauberta „Paní Bovaryová jsem já“, následuje 12 kapitol. Vypravěčkou je paní sládková Maryška, krátce vdaná manželka vedoucího pivovaru. Paní sládková vypráví zvláštním poetickým jazykem, využívá dlouhá souvětí – metodu řazení asociací.

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Postřižiny