Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Baudelaire, Charles

Květy zla

Nápis na odsouzenou knihu – sonet, varování před čtením

Předmluva – ABBA, o špatných lidským vlastnostech, hovoří v 1. os. mn. č.

Část Splín a ideál:

Požehnání – ABAB, o těžkém údělu básníka

Albatros – ABAB, básník se přirovnává k albatrosovi, směšnému ptákovi

Elevace – ABBA, básník nabádá svého ducha, aby se vznesl nad běžné starosti života

Souvztažnosti – sonet, o krásách přírody – impresionismus

- AABB, báseň inspirovaná antikou

Majáky – ABAB, pocta různým malířům

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Květy zla