Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Tyl, Josef Kajetán

Strakonický dudák

Jihočeští hudebníci by si rádi vydělali nějaké peníze a táhne je to do ciziny, protože jim voják Šavlička vykládal, jak by mohli zbohatnout. Jeden z nich, dudák Švanda, který vyrůstal bez rodičů, by je obzvlášť potřeboval – chce se oženit s Dorotkou Trnkovou, ale je chudý a tuší, že by mu ji otec Trnka nedal. Rozhodne se, že na čas Dorotku opustí, aby si v cizině vydělal, a nedá ani na domluvy svého přítele Kalafuny. 

Drama
Přílohy: Rozbor díla – Strakonický dudák