Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Mácha, Karel Hynek

Máj

Dívka sedí večer 1. května u jezera a čeká na svého milého. Bojí se, že nepřijde, a pláče. Přijíždí loďka a plavec dívce řekne, že její milý je ve vězení ve věži za to, že zabil svého vlastního otce. Zítra má být lámán v kole. 

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Máj