Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Lustig, Arnošt

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

V Itálii jsou nacisty zatčeni bohatí židé s americkými pasy. Je jim slíbeno, že budou za výkupné vyměněni za prominentní nacistické vězně. Jsou odvezeni do koncentračního tábora, kde se na chvíli promísí se skupinou právě přivezených obyčejných Židů. 

Próza
Přílohy: Rozbor díla – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou