Rozbor


Autor / Dílo Stručný děj Forma

Borovský, Karel Havlíček

Král Lávra

Vypravěč povídá píseň o starém, irském králi Lávrovi. Lid má krále rád, protože dobře vládne, jen jednu slabost má, a to, že po oholení - holiče na šibenici posílá. Ale i na to si lidé zvykli, až na holiče, ti si zvyknout nemohli. Letos padl los na holiče Kukulína, staré vdovy syna. Potom co krále ostříhal a táhli ho na šibenici, tak jeho matka ho od krále nakonec vyprosila. Lávra si tedy pozval Kukulína a ten mu slíbil, že bude mlčet a stane se jeho dvorním holičem.

Poezie
Přílohy: Rozbor díla – Král Lávra